Thể lệ thu cũ đổi mới.
iPhone 12

Tính giá thu máy tại Hnammobile

Loại
Dòng sản phẩm
Sản phẩm
Bộ nhớ
Thời gian sử dụng
Hình thức về vỏ máy
Hình thức về màn hình
Giá thu cũ